DIAGNOZA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

 

Trudności i dylematy w praktyce klinicznej

z perspektywy psychiatry – psychoterapeuty – psychologa klinicznego

22-23 kwietnia 2017

ZAPISY DO 13.04.2017

Szkolenie dla psychologów i studentów psychologii

 

I  DZIEŃ

Godz. 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową 1,5 godz)

Dr Waldemar Krzyżkowiak

– warsztat prowadzony w oparciu o analizę najnowszej literatury i przypadków z praktyki psychiatryczno – psychoterapeutycznej

Kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości według DSM-5 i ICD-10, podobieństwa i różnice w opisie zaburzeń  pomiędzy tymi systemami

Kliniczne podejście do rozpoznawania zaburzeń osobowości. Problemy związane z  różnicowaniem

Alternatywny model zaburzeń osobowości przedstawiony w DSM-5

 

II DZIEŃ

Godz. 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową 1,5 godz)

Dr Mirosława Jawor

– warsztat prowadzony w oparciu o analizę profili badawczych na podstawie konkretnych przypadków

Diagnostyka zaburzeń osobowości z zastosowaniem testu MMPI2 i NEO-PI-R

Analiza porównawcza wyników i krytyczna interpretacja wniosków

Implikacje terapeutyczne wynikające z badań testowych

 

Cena:  500 złotych

Zgłoszenie udziału w warsztacie / szkoleniu

Brak możliwości komentowania