o nas

 

dr n. hum.  Małgorzata Kuleta

malgorzata-kuleta

psycholog, psychoterapeuta, superwizor interwencji kryzysowej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adiunkt w Zakładzie Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych. Uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ. Posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii. Pracuje z osobami dorosłymi.

 

 

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak

waldemar-krzyzkowiak

specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada umiejętności i wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej i zintegrowanej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association) oraz analitycznej terapii grupowej (ukończone 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”). Prowadzi prywatną praktykę. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi. Kieruje zespołem lekarzy i psychologów „In Altum” w Warszawie.

 

dr n. hum. Mirosława Jawor

miroslawa-jawor

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Jest specjalistą psychologii klinicznej i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady i warsztaty na akredytowanych kursach z psychoterapii. Jest wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

 

dr n. hum. Monika Wasilewska

monika-wasilewska

psycholog, psychoterapeuta, superwizor interwencji kryzysowej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Posiada certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej wydany przez Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.  Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ.  Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę psychologiczną – psychoterapię i coaching rodzicielski. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z rodzinami, małżeństwami i parami.

 

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

boguslawa-bober-plonka

specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog, terapeuta, logopeda

Absolwentka psychologii UMCS Lublin, ścieżka  – neuropsychologia. Specjalista psychologii klinicznej – Neuropsycholog od 1999 roku. Szkoły psychoterapii: Psychodynamiczna,  Gestalt. Logopeda – terapeuta afazji. Asystent w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii IPS UJ, wykładowca oraz koordynator przedmiotów w profilu Neuropsychologia i Neuronauka. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii  KN Pragma – realizującej wiele projektów naukowo-terapeutycznych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej. Starszy Specjalista w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szp. Spec. im. L. Rydygiera Kraków. Opiekun staży specjalizacyjnych, praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów. Doświadczony praktyk w zakresie szeroko rozumianej diagnozy i terapii neuropsychologicznej w warunkach ambulatoryjnych. Aktualnie, rozbudowująca zainteresowania neuropsychologią kliniczną dziecka.

 

mgr Anna Latała

psycholog, terapeuta EEG – biofeedback, doradca żywieniowy

Ukończyła psychologię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest certyfikowanym terapeutą biofeedbacku II stopnia. Zrealizowała wiele szkoleń doskonalących w dziedzinie neuropsychologii, terapii biofeedback, psychodietetyki oraz doradztwa żywieniowego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. Prowadzi prywatną praktykę oraz współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim.

 

mgr Ilona Jona-Słowik

ilona-jona-slowik

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany w Katedrze Psychoterapii CM UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi. Prowadzi  szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień i psychologii zdrowia.

 

mgr Jagoda Płatek

jagoda-platek

pedagog, trener, psychoterapeuta

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu profilaktyki, działań kryzysowych, diagnozy problemów i przemocy w rodzinie. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego „MentalMed” i w Ośrodku Dobrej Psychoterapii „Busola” w Myślenicach.    Prowadzi   indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych, a także psychoterapię grupową, warsztaty umiejętności społecznych oraz warsztaty dla rodziców. Współpracuje z Fundacją „Falochron”, uczestnicząc w projekcie „Tamujemy przemoc”. Jestwspółzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społecznego „Busola”.

 

mgr Katarzyna Ralska-Staszel

katarzyna-ralska-staszel

pedagog, trener, psychoterapeuta, asystent psychodramy

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty uzależnień i asystenta I stopnia psychodramy morenowskiej. Pracuje w Oddziale Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz w Ośrodku Dobrej Psychoterapii „Busola” w Myślenicach. Prowadzi prywatną praktykę. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społecznego „Busola”.

 

mgr Marcin Nęcka

marcin-necka

pedagog, trener, doradca klienta

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada certyfikat Instytutu Przedsiębiorczości „Start-up Academy”. Pracuje jako manager w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej „Integrity”.

 

Brak możliwości komentowania