TRENINGI PAMIĘCI I UWAGI – INTEGRITY

Zajęcia rozpoczynają się w kwietniu 2017 – Zapisz się już dziś! 

Nie zwlekaj ! Zadbaj o swój mózg!

I Trening
( PONIEDZIAŁKI 17:30 )

Program zajęć dedykowany jest do wszystkich osób dorosłych zainteresowanych poprawą zdolności uwagi i pamięci, dla osób pragnących długo, sprawnie funkcjonować poznawczo.

II Trening
( PIĄTKI 11:15 )

Program proponowany dla osób z zauważanymi deficytami  poznawczymi  i  dla osób z grupy ryzyka zagrożenia demencją.

 

Zajęcia pomogą Państwu wykorzystać posiadany potencjał intelektualny oraz nauczą jak korzystać z możliwości plastycznych mózgu.
Programy realizowane będą przez zaangażowany i entuzjastycznie nastawiony zespół,  prowadzący od 5 lat treningi pamięci i uwagi.
Merytoryczną opiekę nad programem zajęć i cząstkowymi scenariuszami pełnią doświadczeni specjaliści psychologii klinicznej i specjalista neuropsychologi.
Uczestnicy treningów mogą korzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami, którzy dokonają diagnozy zgłaszanych trudności i pomogą w ich rozwiązaniu.


Plan spotkań
12 spotkań ( 1x w tygodniu – 2 x 45min )

Zajęcia nr 1

 • spotkanie organizacyjne, test badający funkcjonowanie pamięci i uwagi.

Zajęcia nr 2-6

 • zadania ćwiczące pamięć i uwagę, bazujące na specjalistycznym opracowaniu i podziale tych funkcji (na każdych zajęciach, będą wprowadzane kolejne rodzaje pamięci)

Zajęcia nr 7 – 11

 •  ćwiczenia pamięci i uwagi skoncentrowane na wybranych technikach zapamiętywania(na każdych zajęciach wprowadzona zostanie nowa mnemotechnika wraz z praktycznymi ćwiczeniami uczącymi stosowania ich w życiu codziennym), ćwiczone będą także modalności z zajęć 2-6

Zajęcia nr 12

 • zakończenie oraz przeprowadzenie ponownie testu badającego pamięć i koncentrację uwagi w celu porównania wyników


Szczegółowy rozkład pojedynczych zajęć:
(2x 45min – 1.5h)

Wstęp teoretyczny wraz z opisem danej modalności/mnemotechniki (15 minut)
Ćwiczenia pamięci ze szczególnym uwzględnieniem technik wprowadzonych we wstępie (30 min)
Przerwa (5min)
Ćwiczenia na koncentrację, uwagę (20 min)
Ćwiczenia pamięci odroczonej (10 min)
Trening relaksacji (w przypadku chęci ze strony uczestników) i uważności 10 min

Funkcje i rodzaje pamięci objęte treningiem:

Czas utrzymywania się śladu pamięciowego

 • krótkotrwała
 • długotrwała

Charakter treści pamięci

 • werbalna
 • niewerbalna
 • epizodyczna
 • proceduralna
 • autobiograficzna

Stopień świadomego zaangażowania w zapamiętywanie

 • jawna
 • ukryta

Modalności

 • słuchowa
 • wzrokowa
 • dotykowa
 • węchowa
 • smakowa

Domeny czasu

 • retrospektywna
 • prospektywna

Mnemotechniki ( przykładowe) wykorzystywane podczas zajęć:

 

 1. Zajęcia – Metoda tworzenia historii
 2. Zajęcia – Metoda pierwszych liter
 3. Zajęcia – Cyfry reprezentowane przez słowa
 4. Zajęcia – Metoda akronimów
 5. Zajęcia – Metoda miejsc
 6. Zajęcia – Zakładkowa metoda zapamiętywania cyfry-haki
 7. Zajęcia – Metoda piktogramów

CENA ZA CAŁOŚĆ:
720 zł

ZAPISY:

e-mail: grupaintegrity@gmail.com
telefon: 797 – 444 – 007
adres: Sarego 18/1 Kraków

 

Brak możliwości komentowania